منتدى على الانترنت

درج آگهی و تبلیغات

راهنمای درج تبلیغ

در روش کلیک بیس سفارش دهنده ابتدا حساب خود را به میزان مورد نظرش شارژ و سپس آگهی وی در وب سایت نمایش داده می شود و بازدیدکنندگان سایت آگهی مذکور را ملاحظه خواهند نمود، بالطبع آنها که علاقه مند به موضوع یا کالای تبلیغ شده می باشند روی آگهی کلیک خواهند کرد و به وب سایت آگهی دهنده ارجاع داده می شوند. در این روش به ازای هر یک کلیک به شرحی که گفته شد، مبلغی از حساب سفارش دهنده کاسته خواهد شد. در روش دوره ای که شایع ترین و مرسوم ترین شیوه نمایش آگهی است آگهی سفارش دهنده برای مدت مشخصی فرضا یک ماه یا سه ماه و … در یکی از جایگاه های تبلیغ نمایش داده می شود و هزینه آن هم برای هر دوره مشخص و ثابت می باشد.


سفارشات ۳ ماه، شامل ۷ درصد تخفیف می شوند.

سفارشات ۶ ماه، شامل ۱۲ درصد تخفیف می شوند.

پشتیبانی : 0004 9101

مکان قرارگیری قیمت ماهیانه دوره زمانی نوع محدودیت حجمی تعداد آگهی در باکس فرمت های مجاز عرض طول
باکس A دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 40 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 290 پیکسل 195 پیکسل
باکس B دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 40 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 290 پیکسل 195 پیکسل
باکس C دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 40 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 290 پیکسل 195 پیکسل
باکس D دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 40 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 290 پیکسل 195 پیکسل
باکس E دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 25 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 290 پیکسل 90 پیکسل
باکس F دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 25 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 290 پیکسل 90 پیکسل
باکس G دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 25 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 290 پیکسل 90 پیکسل
باکس H دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 25 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 290 پیکسل 90 پیکسل
باکس I دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 35 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 610 پیکسل 70 پیکسل
باکس J دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 35 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 610 پیکسل 70 پیکسل
باکس K دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 35 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 610 پیکسل 70 پیکسل
باکس L دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 35 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 610 پیکسل 70 پیکسل
باکس M دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 40 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 610 پیکسل 120 پیکسل
باکس N دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 40 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 610 پیکسل 120 پیکسل
باکس W دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 35 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 610 پیکسل 70 پیکسل
باکس X دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 35 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 610 پیکسل 70 پیکسل
باکس O / هدر دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 25 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 350 پیکسل 70 پیکسل
باکس P / نوتیفیکیشن دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 30 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 300 پیکسل 100 پیکسل
باکس Q / لایت باکس دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 60 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 640 پیکسل 460 پیکسل
باکس R / صفحات بورس دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 55 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 1600 پیکسل 90 پیکسل
باکس S / صفحات پروفایل دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 70 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 1200 پیکسل 90 پیکسل
باکس T / صفحات بازار کالایی دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 70 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 1200 پیکسل 90 پیکسل
باکس U / صفحات خبری دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 45 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 300 پیکسل 500 پیکسل
باکس V / اپلیکیشن ها دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 25 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 610 پیکسل 90 پیکسل
باکس A + B دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 65 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 610 پیکسل 195 پیکسل
باکس C + D دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 65 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 610 پیکسل 195 پیکسل
باکس F + G دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 45 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 610 پیکسل 90 پیکسل
باکس I + J دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 60 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 1200 پیکسل 70 پیکسل
باکس K + L دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 60 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 1200 پیکسل 70 پیکسل
باکس M + N دریافت تعرفه ماه آگهی دوره‌ای 70 کیلوبایت 1 عدد PNG,JPEG,GIF 1200 پیکسل 120 پیکسل
نوع هزینه بسته قیمت هر کلیک تعداد کلیک فرمت های مجاز
Pack A / بسته 3000 تایی دریافت تعرفه 850 تومان 3000 کلیک PNG,JPEG,GIF
Pack B / بسته 5000 تایی دریافت تعرفه 760 تومان 5000 کلیک PNG,JPEG,GIF
Pack C / بسته 7000 تایی دریافت تعرفه 715 تومان 7000 کلیک PNG,JPEG,GIF
Pack D / بسته 10000 تایی دریافت تعرفه 680 تومان 10000 کلیک PNG,JPEG,GIF