منتدى على الانترنت
New Caledonia New Caledonia
New Caledonia

New Caledonia

New Caledonia (; French: Nouvelle-Calédonie) is a special collectivity of France in the southwest Pacific Ocean, south of Vanuatu, about 1,210 km (750 mi) east of Australia and 17,000 km (11,000 mi) from Metropolitan France. The archipelago, part of the Melanesia subregion, includes the main island of Grande Terre, the Loyalty Islands, the Chesterfield Islands, the Belep archipelago, the Isle of Pines, and a few remote islets. The Chesterfield Islands are in the Coral Sea. French people, especially locals, call Grande Terre Le Caillou ("the pebble").New Caledonia has a land area of 18,576 km2 (7,172 sq mi) divided into three provinces. The North and South Provinces are on the New Caledonian mainland, while the Loyalty Islands Province is a series of islands off the mainland. New Caledonia's population of 271,407 (October 2019 census) consists of a mix of the original inhabitants, Kanaks, who are the majority in the North Province and in the Loyalty Islands Province, and people of European descent (Caldoches and Metropolitan French), Polynesians (mostly Wallisians), and Southeast Asians, as well as a few people of Pied-Noir and North African descent, who are the majority in the rich South Province. The capi... [أكثر]
 • الاخير : 49,430.8
 • عالي : 53,458.1
 • منخفض : 48,621.5
 • ماكس تذبذب : 637
 • ماكس تذبذب ٪ : 0.16%
 • افتح : 53,309.8
 • زمن : 10:02:57
 • في الامس : 53,282.3
 • يتغيرون ٪ : 7.79%
 • يتغيرون : 3,851.5
 • الاخير : 1,781.28
 • عالي : 1,794.6
 • منخفض : 1,777.81
 • ماكس تذبذب : -
 • ماكس تذبذب ٪ : -
 • افتح : -
 • زمن : 22 Apr
 • في الامس : 1,781.28
 • يتغيرون ٪ : 0%
 • يتغيرون : 0
 • الاخير : 61.58
 • عالي : 61.84
 • منخفض : 60.66
 • ماكس تذبذب : -
 • ماكس تذبذب ٪ : -
 • افتح : -
 • زمن : 22 Apr
 • في الامس : 61.58
 • يتغيرون ٪ : 0%
 • يتغيرون : 0
 • الاخير : 0.8334
 • عالي : 0.8334
 • منخفض : 0.8315
 • ماكس تذبذب : -
 • ماكس تذبذب ٪ : -
 • افتح : 0.833
 • زمن : 10:01:10
 • في الامس : 0.8334
 • يتغيرون ٪ : 0%
 • يتغيرون : 0

تنبؤات المؤشرات الاقتصادية

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Range Frequency Metric

Balance of Trade

-12798.00 20 Dec -5808 -29322 : 811 Monthly Dec/20

Business Confidence

85.30 20 Jun 78 78 : 108 Quarterly

CPI Transportation

0 20 Dec 102 97.75 : 108 Monthly

Construction Output

-0.40 20 Oct -0.1 -6.3 : 9.9 Monthly

Consumer Price Index Cpi

108.76 20 Dec 109 98.36 : 110 Monthly

Coronavirus Cases

0 21 Apr 121 0 : 123 Daily Apr/21

Coronavirus Deaths

0 21 Apr 0 0 : 0 Daily Apr/21

Coronavirus Recovered

0 21 Apr 26 0 : 32 Daily Apr/21

Cpi Housing Utilities

0 20 Dec 114 97.97 : 115 Monthly

Credit Rating

0 : Monthly

Currency

99.01 21 Apr 99.55 79.49 : 115 Daily

Current Account

0 19 Dec -38.5 -180 : 26.96 Yearly

Employed Persons

0 20 Jun 85860 45986 : 89372 Quarterly Jun/20

Exports

0 20 Dec 17787 1861 : 21831 Monthly

Food Inflation

4.70 20 Dec 4.1 -5.1 : 6.6 Monthly

GDP

10.00 19 Dec 9.9 0.16 : 10.3 Yearly

GDP Annual Growth Rate

-1.20 19 Dec -0.1 -1.2 : 6.9 Yearly

GDP per capita

38896.00 11 Dec 39682 1735 : 41942 Yearly USD

Home Ownership Rate

0 19 Dec 60 53 : 62 Yearly

IP Addresses

0 17 Mar 58692 20841 : 59029 Quarterly

Imports

0 20 Dec 23595 5796 : 41431 Monthly

Inflation Rate

-0.80 20 Dec -0.7 -1.1 : 3.87 Monthly Dec/20

Inflation Rate Mom

0.20 20 Dec 0.2 -0.8 : 1.2 Monthly

Interest Rate

0.25 21 Feb 0.25 0.25 : 3 Daily Feb/21

Internet Speed

0 17 Mar 5541 158 : 5570 Quarterly

Money Supply M1

0 19 Dec 361500 55630 : 382411 Quarterly

Money Supply M2

0 19 Dec 479232 79475 : 500331 Quarterly

Money Supply M3

0 19 Dec 624462 157611 : 656660 Quarterly

Population

0.27 20 Dec 0.27 0.08 : 0.27 Yearly Dec/20

Tourist Arrivals

931.00 20 Nov 1051 61 : 15233 Monthly

Unemployed Persons

2261.00 20 Nov 2399 983 : 2813 Monthly Nov/20

Unemployment Rate

10.90 19 Dec 11.9 10.9 : 19.2 Yearly Dec/19

Youth Unemployment Rate

0 19 Dec 28.3 25.2 : 38.4 Yearly Dec/19
مؤشر Actual Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 2020 Metric
Balance of Trade -12798.00 -8193 -8196 -8196 -8190 -8196 Dec/20
Business Confidence 85.30 86 88 88 86 90
Construction Output -0.40 1 1.3 1.3 1 0.8
Consumer Price Index Cpi 108.76 109 117 110 109 112
Currency 99.01 100 101 101 99.94 102
Food Inflation 4.70 2.5 2.1 2 2.5 2.1
GDP 10.00 10 10 10 10 11.1
GDP Annual Growth Rate -1.20 3 3 3 3 1.5
GDP per capita 38896.00 41000 41500 41500 41000 41500 USD
Inflation Rate -0.80 0.5 1.1 1.2 0.3 1.5 Dec/20
Inflation Rate Mom 0.20 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Interest Rate 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Feb/21
Population 0.27 0.29 0.29 0.29 0.29 0.3 Dec/20
Tourist Arrivals 931.00 7500 10800 10800 5000 14100
Unemployed Persons 2261.00 2680 2590 2590 2730 2450 Nov/20
Unemployment Rate 10.90 15 15 14 15 14 Dec/19