منتدى على الانترنت
New Caledonia New Caledonia
New Caledonia

New Caledonia

New Caledonia (; French: Nouvelle-Calédonie) is a special collectivity of France in the southwest Pacific Ocean, south of Vanuatu, about 1,210 km (750 mi) east of Australia and 17,000 km (11,000 mi) from Metropolitan France. The archipelago, part of the Melanesia subregion, includes the main island of Grande Terre, the Loyalty Islands, the Chesterfield Islands, the Belep archipelago, the Isle of Pines, and a few remote islets. The Chesterfield Islands are in the Coral Sea. French people, especially locals, call Grande Terre Le Caillou ("the pebble").New Caledonia has a land area of 18,576 km2 (7,172 sq mi) divided into three provinces. The North and South Provinces are on the New Caledonian mainland, while the Loyalty Islands Province is a series of islands off the mainland. Its population of 271,407 (October 2019 census) consists of a mix of the original inhabitants, Kanaks, who are the majority in the North Province and in the Loyalty Islands Province, and people of European descent (Caldoches and Metropolitan French), Polynesians (mostly Wallisians), and Southeast Asians, as well as a few people of Pied-Noir and North African descent, who are the majority in the rich South Province. The capital of the t... [أكثر]
 • الاخير : 34,601.9
 • عالي : 34,623
 • منخفض : 31,475.9
 • ماكس تذبذب : 482.1
 • ماكس تذبذب ٪ : 1.67%
 • افتح : 31,475.9
 • زمن : 17:36:53
 • في الامس : 31,454.2
 • يتغيرون ٪ : 10.01%
 • يتغيرون : 3,147.7
 • الاخير : 1,865.78
 • عالي : 1,867.79
 • منخفض : 1,850.36
 • ماكس تذبذب : 2.99
 • ماكس تذبذب ٪ : 0.56%
 • افتح : 1,857.31
 • زمن : 17:38:39
 • في الامس : 1,855.86
 • يتغيرون ٪ : 0.53%
 • يتغيرون : 9.92
 • الاخير : 52.19
 • عالي : 52.86
 • منخفض : 52.08
 • ماكس تذبذب : 0.17
 • ماكس تذبذب ٪ : 0.25%
 • افتح : 52.15
 • زمن : 17:38:39
 • في الامس : 51.99
 • يتغيرون ٪ : 0.38%
 • يتغيرون : 0.2
 • الاخير : 0.823
 • عالي : 0.8237
 • منخفض : 0.821
 • ماكس تذبذب : -
 • ماكس تذبذب ٪ : -
 • افتح : 0.8216
 • زمن : 17:39:10
 • في الامس : 0.8218
 • يتغيرون ٪ : 0.15%
 • يتغيرون : 0.0012

تنبؤات المؤشرات الاقتصادية

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Range Frequency Metric

Balance of Trade

-6911.00 20 Oct -6052 -29322 : 811 Monthly Oct/20

Business Confidence

85.30 20 Jun 78 78 : 108 Quarterly

CPI Transportation

0 20 Oct 102 97.75 : 108 Monthly

Construction Output

-0.40 20 Oct -0.1 -6.3 : 9.9 Monthly

Consumer Price Index Cpi

108.32 20 Oct 108 98.36 : 110 Monthly

Coronavirus Cases

0 21 Jan 41 0 : 44 Daily Jan/21

Coronavirus Deaths

0 21 Jan 0 0 : 0 Daily Jan/21

Coronavirus Recovered

0 21 Jan 26 0 : 32 Daily Jan/21

Cpi Housing Utilities

0 20 Oct 113 97.97 : 115 Monthly

Credit Rating

0 : Monthly

Currency

97.94 21 Jan 97.94 79.49 : 115 Daily

Current Account

0 18 Dec -39.3 -180 : 26.96 Yearly

Employed Persons

0 20 Jun 85860 45986 : 89372 Quarterly Jun/20

Exports

0 20 Oct 13822 1861 : 21831 Monthly

Food Inflation

3.20 20 Sep 2.4 -5.1 : 6.6 Monthly

GDP

10.00 19 Dec 9.9 0.16 : 10.3 Yearly

GDP Annual Growth Rate

1.00 18 Dec 1 0.6 : 6.9 Yearly

GDP per capita

38896.00 11 Dec 39682 1735 : 41942 Yearly USD

Home Ownership Rate

0 14 Dec 62 53 : 62 Yearly

IP Addresses

0 17 Mar 58692 20841 : 59029 Quarterly

Imports

0 20 Oct 19875 5796 : 41431 Monthly

Inflation Rate

-0.80 20 Oct -0.7 -1.1 : 3.87 Monthly Oct/20

Inflation Rate Mom

0.00 20 Oct -0.4 -0.8 : 1.2 Monthly

Interest Rate

0.25 20 Dec 0.25 0.25 : 3 Daily Dec/20

Internet Speed

0 17 Mar 5541 158 : 5570 Quarterly

Money Supply M1

0 19 Dec 361500 55630 : 382411 Quarterly

Money Supply M2

0 19 Dec 479232 79475 : 500331 Quarterly

Money Supply M3

0 19 Dec 624462 157611 : 656660 Quarterly

Population

0.29 19 Dec 0.28 0.08 : 0.29 Yearly Dec/19

Tourist Arrivals

721.00 20 Sep 1394 61 : 15233 Monthly

Unemployed Persons

2434.00 20 May 2339 983 : 2813 Monthly May/20

Unemployment Rate

11.90 18 Dec 11.6 11.6 : 19.2 Yearly Dec/18

Youth Unemployment Rate

0 18 Dec 36 35.3 : 40 Yearly Dec/18
مؤشر Actual Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 2020 Metric
Balance of Trade -6911.00 -8193 -8195 -8196 -8190 -8196 Oct/20
Business Confidence 85.30 86 86 88 86 90
Construction Output -0.40 1 1 1.3 0.7 0.8
Consumer Price Index Cpi 108.32 109 109 117 109 110
Currency 97.94 98.82 99.27 99.71 98.38 101
Food Inflation 3.20 2.5 2.5 2.1 2.3 2.1
GDP 10.00 10 10 10 10 11.1
GDP Annual Growth Rate 1.00 3 3 3 3 1.5
GDP per capita 38896.00 41000 41500 41500 41000 41500 USD
Inflation Rate -0.80 0.3 0.5 1.1 -0.3 1.1 Oct/20
Inflation Rate Mom 0.00 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2
Interest Rate 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 Dec/20
Population 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.3 Dec/19
Tourist Arrivals 721.00 5000 7500 10800 3000 14100
Unemployed Persons 2434.00 2730 2680 2590 2780 2450 May/20
Unemployment Rate 11.90 15 15 15 15 14 Dec/18