منتدى على الانترنت
New Caledonia New Caledonia
New Caledonia

New Caledonia

New Caledonia (; French: Nouvelle-Calédonie) is a sui generis collectivity of overseas France in the southwest Pacific Ocean, south of Vanuatu, about 1,210 km (750 mi) east of Australia, and 17,000 km (11,000 mi) from Metropolitan France. The archipelago, part of the Melanesia subregion, includes the main island of Grande Terre, the Loyalty Islands, the Chesterfield Islands, the Belep archipelago, the Isle of Pines, and a few remote islets. The Chesterfield Islands are in the Coral Sea. French people, especially locals, call Grande Terre Le Caillou ("the pebble").New Caledonia has a land area of 18,576 km2 (7,172 sq mi) divided into three provinces. The North and South Provinces are on the New Caledonian mainland, while the Loyalty Islands Province is a series of islands off the mainland. New Caledonia's population of 271,407 (October 2019 census) consists of a mix of the original inhabitants, Kanaks, who are the majority in the North Province and in the Loyalty Islands Province, and people of European descent (Caldoches and Metropolitan French), Polynesians (mostly Wallisians), and Southeast Asians, as well as a few people of Pied-Noir and North African descent, who are the majority in the rich South Prov... [أكثر]
 • الاخير : 40,691.09
 • عالي : 43,565.84
 • منخفض : 39,960.90
 • ماكس تذبذب : 624.45
 • ماكس تذبذب ٪ : 0.26%
 • افتح : 42,851.57
 • زمن : 03:00:33
 • في الامس : 42,844.61
 • يتغيرون ٪ : 5.29%
 • يتغيرون : 2,153.52
 • الاخير : 1,774.62
 • عالي : 1,781.38
 • منخفض : 1,758.3
 • ماكس تذبذب : 2.62
 • ماكس تذبذب ٪ : 0.15%
 • افتح : 1,761.18
 • زمن : 03:02:56
 • في الامس : 1,762
 • يتغيرون ٪ : 0.72%
 • يتغيرون : 12.62
 • الاخير : 70.75
 • عالي : 71.44
 • منخفض : 69.44
 • ماكس تذبذب : 0.28
 • ماكس تذبذب ٪ : 0.4%
 • افتح : 71.08
 • زمن : 03:01:58
 • في الامس : 71.05
 • يتغيرون ٪ : 0.42%
 • يتغيرون : 0.3
 • الاخير : 0.853
 • عالي : 0.8536
 • منخفض : 0.8514
 • ماكس تذبذب : -
 • ماكس تذبذب ٪ : -
 • افتح : 0.8524
 • زمن : 02:58:13
 • في الامس : 0.8524
 • يتغيرون ٪ : 0.07%
 • يتغيرون : 0.0006

تنبؤات المؤشرات الاقتصادية

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Range Frequency Metric

Balance of Trade

-9789.00 21 Jun -17417 -29322 : 845 Monthly Jun/21

Business Confidence

92.60 21 Mar 86.4 78.5 : 108 Quarterly

CPI Transportation

0 21 Jul 104 97.75 : 108 Monthly

Construction Output

2.30 21 Jul 2 -6.3 : 9.9 Monthly

Consumer Price Index Cpi

109.43 21 Jul 108 98.36 : 110 Monthly

Coronavirus Cases

0 21 Sep 3327 0 : 3531 Daily Sep/21

Coronavirus Deaths

0 21 Sep 22 0 : 25 Daily Sep/21

Coronavirus Recovered

0 21 Sep 26 0 : 32 Daily Sep/21

Cpi Housing Utilities

0 21 Jul 115 97.97 : 115 Monthly

Credit Rating

0 : Monthly

Currency

101.63 21 Sep 102 79.49 : 115 Daily

Current Account

0 19 Dec -38.5 -180 : 26.96 Yearly

Employed Persons

0 21 Mar 64206 45986 : 89329 Quarterly Mar/21

Exports

0 21 Jun 8465 1861 : 21831 Monthly

Food Inflation

2.50 21 Jul 3.1 -5.1 : 6.6 Monthly

GDP

10.00 19 Dec 9.9 0.16 : 10.3 Yearly

GDP Annual Growth Rate

-1.20 19 Dec -0.1 -1.2 : 6.9 Yearly

GDP per capita

38896.00 11 Dec 39682 1735 : 41942 Yearly USD

Home Ownership Rate

0 19 Dec 60 53 : 62 Yearly

IP Addresses

0 17 Mar 58692 20841 : 59029 Quarterly

Imports

0 21 Jun 25882 5796 : 41431 Monthly

Inflation Rate

0.70 21 Jul 1.2 -1.1 : 3.87 Monthly Jul/21

Inflation Rate Mom

-0.30 21 Jul -0.1 -0.8 : 1.2 Monthly

Interest Rate

0.25 21 Aug 0.25 0.25 : 3 Daily Aug/21

Internet Speed

0 17 Mar 5541 158 : 5570 Quarterly

Money Supply M1

0 19 Dec 361500 55630 : 382411 Quarterly

Money Supply M2

0 19 Dec 479232 79475 : 500331 Quarterly

Money Supply M3

0 19 Dec 624462 157611 : 656660 Quarterly

Population

0.27 20 Dec 0.27 0.08 : 0.27 Yearly Dec/20

Tourist Arrivals

1070.00 20 Dec 931 61 : 15233 Monthly

Unemployed Persons

2159.00 20 Dec 2261 983 : 2813 Monthly Dec/20

Unemployment Rate

16.50 20 Dec 10.9 10.9 : 19.2 Yearly Dec/20

Youth Unemployment Rate

0 19 Dec 28.3 25.2 : 38.4 Yearly Dec/19
مؤشر Actual Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 2020 Metric
Balance of Trade -9789.00 -8196 -8195 -8195 -8190 -8196 Jun/21
Business Confidence 92.60 88 88 88 86 90
Construction Output 2.30 1.3 1.3 1.3 1 0.8
Consumer Price Index Cpi 109.43 110 111 109 109 112
Currency 101.63 103 103 104 102 105
Food Inflation 2.50 2.1 2 2 2.5 2.1
GDP 10.00 10 10 10 10 11.1
GDP Annual Growth Rate -1.20 3 1.5 1.5 3 1.5
GDP per capita 38896.00 41000 41500 41500 41000 41500 USD
Inflation Rate 0.70 1.1 1.2 1.2 0.5 1.5 Jul/21
Inflation Rate Mom -0.30 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2
Interest Rate 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 Aug/21
Population 0.27 0.29 0.29 0.29 0.29 0.3 Dec/20
Tourist Arrivals 1070.00 10800 10800 10800 7500 14100
Unemployed Persons 2159.00 2590 2590 2590 2680 2450 Dec/20
Unemployment Rate 16.50 15 14 14 15 14 Dec/20