منتدى على الانترنت
São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe
 • الاخير : 51,318.3
 • عالي : 52,011.9
 • منخفض : 48,123.2
 • ماكس تذبذب : 501.4
 • ماكس تذبذب ٪ : 0.31%
 • افتح : 48,683.8
 • زمن : 19:53:30
 • في الامس : 48,642.6
 • يتغيرون ٪ : 5.5%
 • يتغيرون : 2,675.7
 • الاخير : 1,777.57
 • عالي : 1,805.57
 • منخفض : 1,770.51
 • ماكس تذبذب : 4.21
 • ماكس تذبذب ٪ : 0.4%
 • افتح : 1,800.53
 • زمن : 19:53:05
 • في الامس : 1,799.99
 • يتغيرون ٪ : 1.26%
 • يتغيرون : 22.42
 • الاخير : 63.36
 • عالي : 63.77
 • منخفض : 62.69
 • ماكس تذبذب : 0.23
 • ماكس تذبذب ٪ : 0.03%
 • افتح : 63.23
 • زمن : 19:53:07
 • في الامس : 63.22
 • يتغيرون ٪ : 0.22%
 • يتغيرون : 0.14
 • الاخير : 0.818
 • عالي : 0.8227
 • منخفض : 0.8171
 • ماكس تذبذب : -
 • ماكس تذبذب ٪ : -
 • افتح : 0.8225
 • زمن : 19:49:21
 • في الامس : 0.8225
 • يتغيرون ٪ : 0.55%
 • يتغيرون : 0.0045

São Tomé and Príncipe Currency Markets

مؤشر القيمة السابق منخفض عالي يتغيرون يتغيرون ٪ زمن خريطة
EUR/STD Ask 28.14 28.13 27.98 28.16 0.17 0.61% 2021/02/25 زمن 19:42
USD/STD Ask 21070 - 21070 21070 0.00 0.00% 2019/10/02 زمن 0:00
STD/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2019/01/30 زمن 0:00

تنبؤات المؤشرات الاقتصادية

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Range Frequency Metric

Balance of Trade

-10.31 20 Dec -7 -40.65 : -1.55 Monthly Dec/20

Consumer Price Index Cpi

146.53 20 Dec 146 23.24 : 147 Monthly

Corruption Index

0 20 Dec 46 27 : 47 Yearly

Corruption Rank

0 20 Dec 64 62 : 121 Yearly

Credit Rating

0 : Monthly

Currency

20.04 21 Feb 20.12 19.5 : 23742 Daily

Current Account

0 19 Dec -80 -104 : 8.7 Yearly

Current Account to GDP

-24.70 15 Dec -31.7 -43 : -14.1 Yearly %

Deposit Interest Rate

3.36 19 Jun 3.28 3.28 : 38.29 Quarterly Jun/19

Ease of Doing Business

0 19 Dec 170 160 : 180 Yearly

Exports

0.38 20 Dec 2.09 0.01 : 4.64 Monthly

Foreign Exchange Reserves

140.18 20 Sep 139 70.68 : 274 Monthly

GDP

0.43 19 Dec 0.42 0.07 : 0.43 Yearly

GDP Annual Growth Rate

4.00 19 Dec 4.1 1.6 : 12.6 Yearly

GDP Per Capita Ppp

3963.78 19 Dec 3945 1998 : 3964 Yearly

GDP per capita

1303.60 19 Dec 1297 844 : 1304 Yearly

Government Budget

-1.90 19 Dec -2.1 -17.3 : 122 Yearly

Government Debt to GDP

73.10 19 Dec 70.6 33.3 : 309 Yearly Dec/19

IP Addresses

0 17 Mar 2873 285 : 6035 Quarterly

Imports

10.69 20 Dec 9.09 3.23 : 42.28 Monthly

Inflation Rate

9.40 21 Jan 10.8 3.5 : 86.8 Monthly Jan/21

Inflation Rate Mom

0.50 20 Dec 0.5 -0.5 : 5.1 Monthly

Interest Rate

9.00 21 Jan 9 9 : 29.5 Daily Jan/21

Internet Speed

0 17 Mar 2476 33.02 : 2687 Quarterly

Money Supply M0

0 20 Nov 1819 94 : 1845 Monthly

Money Supply M1

0 20 Nov 2029 77 : 2120 Monthly

Money Supply M2

0 20 Nov 2427 89 : 2577 Monthly

Money Supply M3

0 20 Nov 3162 148 : 3260 Monthly

Population

0.21 20 Dec 0.21 0.06 : 0.21 Yearly Dec/20

Private Sector Credit

0 20 Nov 2077 29.26 : 2162 Monthly

Unemployment Rate

13.40 19 Dec 13.3 13.1 : 17.6 Yearly Dec/19
مؤشر Actual Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 2020 Metric
Balance of Trade -10.31 -31.2 -31.2 -32.33 -31.19 -32.33 Dec/20
Consumer Price Index Cpi 146.53 152 154 157 149 170
Currency 20.04 20.53 20.74 20.95 20.32 21.37
Current Account to GDP -24.70 -12 -12 -12 -15 -12 %
Deposit Interest Rate 3.36 2.86 2.86 2.86 3.36 2.36 Jun/19
Exports 0.38 6.3 6.3 5.7 6.3 5.7
Foreign Exchange Reserves 140.18 163 165 160 158 170
GDP 0.43 0.28 0.28 0.28 0.28 0.34
GDP Annual Growth Rate 4.00 3.1 3.1 3.1 3.1 4
GDP Per Capita Ppp 3963.78 3800 3800 3800 3800 3850
GDP per capita 1303.60 1250 1250 1250 1250 1320
Government Budget -1.90 -10 -10 -10 -10 -8
Government Debt to GDP 73.10 75 75 75 75 70 Dec/19
Imports 10.69 37.5 37.5 38 37.5 38
Inflation Rate 9.40 8.5 8 8 9.6 7.8 Jan/21
Inflation Rate Mom 0.50 0.4 0.4 1.2 0.7 1
Interest Rate 9.00 8 8 8 8 8 Jan/21
Population 0.21 0.22 0.22 0.21 0.22 0.21 Dec/20
Unemployment Rate 13.40 16.8 16.8 16.8 16.8 17.7 Dec/19