منتدى على الانترنت

فهرس

بحث
نوع السوق
سوق التداول
فرز
الاخير
اسم يتغيرون سوق التداول كمية يتغيرون ٪ تاريخ التداول منخفض عالي

شاخص حمل و نقل

فهرس بورس 19,725.4 334.70 1.67 1400/09/10 19,725.7 20,060

شاخص لاستیک

فهرس بورس 227,279.2 826.40 0.36 1400/09/10 227,308.7 229,398.3

شاخص وسایل ارتباطی

فهرس بورس 53,903 2,803.30 4.94 1400/09/10 53,902.1 53,909.7

شاخص قند و شکر

فهرس بورس 104,426.3 1,040.80 0.99 1400/09/10 104,429.5 105,529.9

شاخص رایانه

فهرس بورس 53,196.7 408.10 0.76 1400/09/10 53,193.1 53,862.3

شاخص سیمان

فهرس بورس 7,592.6 106.60 1.38 1400/09/10 7,591.7 7,688.8

شاخص رادیویی

فهرس بورس 4,802.7 66.30 1.36 1400/09/10 4,803.9 4,867.2

شاخص محصولات چرمی

فهرس بورس 20,503.7 1,031.90 4.79 1400/09/10 20,504.1 21,452.7

شاخص تامین آب، برق، گاز

فهرس بورس 2,555 11.90 0.46 1400/09/10 2,554.4 2,566.7

شاخص خودرو

فهرس بورس 211,279.1 2,694.30 1.26 1400/09/10 211,280.4 213,727

شاخص قیمت (هم وزن)

فهرس بورس 231,362.1 3,105.70 1.32 1400/09/10 231,362.1 234,484

شاخص محصولات چوبی

فهرس بورس 763,791.6 20,480.20 2.61 1400/09/10 763,406.3 768,949.7

شاخص چندرشته ای صنعتی

فهرس بورس 167,459.8 2,965.60 1.74 1400/09/10 167,287.9 170,164.3

شاخص فلزات اساسی

فهرس بورس 1.07 مليون 2,952.70 0.28 1400/09/10 1.07 مليون 1.074 مليون

شاخص سرمایه گذاری ها

فهرس بورس 23,283.3 137.10 0.59 1400/09/10 23,283 23,414.9

شاخص دستگاه های برقی

فهرس بورس 4.08 مليون 54,298.40 1.31 1400/09/10 4.08 مليون 4.144 مليون

شاخص شیمیایی

فهرس بورس 101,804.9 2,106.90 2.03 1400/09/10 101,818.3 103,706.3

شاخص زراعت

فهرس بورس 217,323.1 5,390.90 2.42 1400/09/10 217,315.4 223,039.3

شاخص صنعت

فهرس بورس 1.239 مليون 16,807.60 1.34 1400/09/10 1.239 مليون 1.254 مليون

شاخص آزاد شناور

فهرس بورس 1.707 مليون 20,767.30 1.20 1400/09/10 1.707 مليون 1.727 مليون

شاخص فنی و مهندسی

فهرس بورس 6,212.5 110.30 1.75 1400/09/10 6,213.6 6,322.5

شاخص کل بورس

فهرس بورس 1.34 مليون 17,057.00 1.26 1400/09/10 1.34 مليون 1.357 مليون

شاخص کاشی و سرامیک

فهرس بورس 35,137.2 645.30 1.80 1400/09/10 35,135.8 35,807.8

شاخص بیمه و بازنشسته

فهرس بورس 53,998.5 468.00 0.86 1400/09/10 54,002.9 54,638.2

شاخص مالی

فهرس بورس 1.424 مليون 10,663.50 0.74 1400/09/10 1.424 مليون 1.436 مليون

شاخص بازار اول

فهرس بورس 1.011 مليون 11,322.00 1.11 1400/09/10 1.011 مليون 1.022 مليون

شاخص قیمت 50 شرکت

فهرس بورس 3.493 مليون 63,961.80 1.80 1400/09/10 3.493 مليون 3.553 مليون

شاخص بازار دوم

فهرس بورس 2.606 مليون 38,063.40 1.44 1400/09/10 2.607 مليون 2.644 مليون

شاخص بانک ها

فهرس بورس 5,851.6 36.80 0.63 1400/09/10 5,851 5,922.8

شاخص کانی های غیر فلزی

فهرس بورس 34,430.8 615.30 1.76 1400/09/10 34,422.3 34,977.2

شاخص 50 شرکت فعال تر

فهرس بورس 52,583.4 717.70 1.35 1400/09/10 52,586.4 53,259.1

شاخص محصولات کاغذی

فهرس بورس 62,396.7 1,000.70 1.58 1400/09/10 62,391.7 63,313.4

شاخص انتشار و چاپ

فهرس بورس 782,406.1 3,576.70 0.46 1400/09/10 782,228.2 785,982.8

شاخص سایر مالی

فهرس بورس 10,215 311.80 2.96 1400/09/10 10,214.7 10,504.5

شاخص کل (هم وزن)

فهرس بورس 367,561 4,934.10 1.32 1400/09/10 367,561.1 372,520.8

شاخص انبوه سازی

فهرس بورس 6,804 204.70 2.92 1400/09/10 6,803.4 6,979.7

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

فهرس بورس 332,299.8 4,229.60 1.26 1400/09/10 332,311.2 336,444.3

شاخص اداره بازارهای مالی

فهرس بورس 1,513.6 32.70 2.11 1400/09/10 1,513.4 1,520.3

شاخص ماشین آلات

فهرس بورس 215,189 7,736.80 3.47 1400/09/10 215,229 221,350.1

شاخص فرآورده های نفتی

فهرس بورس 4.177 مليون 89,431.20 2.10 1400/09/10 4.176 مليون 4.261 مليون

شاخص 30 شرکت بزرگ

فهرس بورس 71,365.4 926.10 1.28 1400/09/10 71,356.2 72,296.2

شاخص غذایی به جز قند و شکر

فهرس بورس 51,222.9 664.00 1.28 1400/09/10 51,215.1 51,892.7

شاخص ذغال سنگ

فهرس بورس 34,506.5 1,513.40 4.20 1400/09/10 34,504.5 35,725.7

شاخص بازده نقدی و قیمت

فهرس بورس 5.398 مليون 70,774.00 1.29 1400/09/10 5.399 مليون 5.399 مليون

شاخص کانه های فلزی

فهرس بورس 481,910.8 5,240.40 1.08 1400/09/10 481,915.5 486,588.8

شاخص خرده فروشی

فهرس بورس 878.5 6.50 0.73 1400/09/10 878.6 884.8

شاخص مواد دارویی

فهرس بورس 108,894.4 344.60 0.32 1400/09/10 108,882.7 109,271.1

شاخص محصولات فلزی

فهرس بورس 170,602.5 3,709.10 2.13 1400/09/10 170,599 173,921.2

شاخص قراردادهای آتی زیره

فهرس بورس 980,000 18,000.00 1.87 1400/09/10 945,000 980,000

شاخص قراردادهای آتی صندوق طلا

فهرس بورس 91,600 1,100.00 1.22 1400/09/10 90,200 91,800

شاخص قراردادهای أتی نقره

فهرس بورس 204,500 500.00 0.25 1400/09/10 201,000 204,900

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

فهرس بورس 373,300 12,900.00 3.34 1400/09/10 373,300 393,500

شاخص فنی مهندسی

فهرس بورس 265.5 12.70 4.55 1400/09/10 265.4 277.9

شاخص چوب

فهرس بورس 118.2 0.80 0.65 1400/09/10 117.1 118.2

شاخص بازار دوم فرابورس

فهرس بورس 7,424.5 105.50 1.40 1400/09/10 7,424.5 7,533.1

شاخص بازار اول فرابورس

فهرس بورس 6,672.7 29.40 0.44 1400/09/10 6,672.7 6,681.4

شاخص کل فرابورس

فهرس بورس 19,235.7 224.60 1.15 1400/09/10 19,235.7 19,453.2

شاخص منسوجات

فهرس بورس 11,832.9 49.60 0.42 1400/09/10 11,766.6 11,834.7

شاخص سایر معادن

فهرس بورس 166,671.9 5,219.70 3.04 1400/09/10 164,929.9 168,797.3

شاخص ارکان و نهادهای مالی

فهرس بورس 720.8 36.50 4.82 1400/09/10 720.8 721.3

شاخص استخراج نفت جز کشف

فهرس بورس 2,532.1 87.50 3.34 1400/09/10 2,527.5 2,617

شاخص اطلاعات و ارتباطات

فهرس بورس 675.8 4.90 0.72 1400/09/10 675.1 688.9

شاخص لاستیک فرابورس

فهرس بورس 159.8 7.60 4.99 1400/09/10 153.2 159.8

شاخص قرارداد آتی پسته

فهرس بورس 2.1 مليون 40,000.00 1.87 1400/09/8 2.1 مليون 2.24 مليون

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

فهرس بورس 230,800 7,500.00 3.36 1400/08/25 220,300 233,700

شاخص پیمانکاری

فهرس بورس 919.7 0.00 0.00 1400/06/6 919.7 919.7

شاخص مبلمان

فهرس بورس 272.7 0.00 0.00 1400/06/6 272.7 272.7

شاخص ابزارآلات پزشکی

فهرس بورس 10,244.3 0.00 0.00 1400/06/2 10,244.3 10,244.3

شاخص خودرو

فهرس بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6