منتدى على الانترنت

فهرس

بحث
نوع السوق
سوق التداول
فرز
الاخير
اسم يتغيرون سوق التداول كمية يتغيرون ٪ تاريخ التداول منخفض عالي

شاخص قرارداد آتی پسته

فهرس بورس 4.001 مليون 99,300.00 0.02 1403/03/03 4.001 مليون 4.001 مليون

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

فهرس بورس 912,800 3,000.00 0.00 1403/03/03 892,200 914,200

شاخص قراردادهای آتی شمش طلای خام

فهرس بورس 46.555 مليون 695,000.00 0.01 1403/03/03 46.55 مليون 47.02 مليون

شاخص قراردادهای أتی نقره

فهرس بورس 602,500 12,900.00 0.02 1403/03/03 599,800 606,600

شاخص قراردادهای آتی صندوق طلا

فهرس بورس 271,900 1,600.00 0.01 1403/03/03 271,800 271,900

شاخص فنی مهندسی

فهرس بورس 405.42 1.97 0.00 1403/03/01 399.81 405.42

شاخص بازار دوم فرابورس

فهرس بورس 8,786.32 44.71 0.01 1403/03/01 8,784.12 8,800.69

شاخص بازار اول فرابورس

فهرس بورس 8,195.24 1.76 0.00 1403/03/01 8,184.52 8,205.88

شاخص کل فرابورس

فهرس بورس 23,049.12 83.23 0.00 1403/03/01 23,044.41 23,083.37

شاخص چوب

فهرس بورس 268.59 1.89 0.01 1403/03/01 268.07 270.97

شاخص لاستیک فرابورس

فهرس بورس 138.14 1.60 0.01 1403/03/01 138.14 139.12

شاخص ارکان و نهادهای مالی

فهرس بورس 552.46 3.62 0.01 1403/03/01 550.69 553.84

شاخص محصولات چرمی

فهرس بورس 32,703.08 0.00 0.00 1403/03/01 32,703.08 32,703.08

شاخص ماشین آلات

فهرس بورس 354,024 1,290.39 0.00 1403/03/01 354,024 355,276.36

شاخص منسوجات

فهرس بورس 22,286.23 405.12 0.02 1403/03/01 22,144.56 22,286.23

شاخص غذایی به جز قند و شکر

فهرس بورس 53,979.71 54.55 0.00 1403/03/01 53,979.71 54,017.72

شاخص محصولات چوبی

فهرس بورس 792,322.93 1,272.37 0.00 1403/03/01 792,322.93 793,595.3

شاخص حمل و نقل

فهرس بورس 59,008.09 250.16 0.00 1403/03/01 59,008.09 59,131.18

شاخص کل بورس

فهرس بورس 2.114 مليون 1,583.77 0.00 1403/03/01 2.112 مليون 2.115 مليون

شاخص قند و شکر

فهرس بورس 184,038.1 0.00 0.00 1403/03/01 184,038.1 184,038.1

شاخص سایر مالی

فهرس بورس 14,819.7 19.04 0.00 1403/03/01 14,819.7 14,833.79

شاخص آزاد شناور

فهرس بورس 2.723 مليون 5,656.33 0.00 1403/03/01 2.717 مليون 2.723 مليون

شاخص رادیویی

فهرس بورس 5,172.58 30.57 0.01 1403/03/01 5,172.58 5,202.05

شاخص 30 شرکت بزرگ

فهرس بورس 130,506.86 431.55 0.00 1403/03/01 130,044.44 130,506.86

شاخص رایانه

فهرس بورس 85,161.75 109.79 0.00 1403/03/01 85,161.75 85,269.47

شاخص بازار اول

فهرس بورس 1.642 مليون 5,998.64 0.00 1403/03/01 1.636 مليون 1.642 مليون

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

فهرس بورس 436,595.22 243.07 0.00 1403/03/01 436,225.11 436,870.7

شاخص فلزات اساسی

فهرس بورس 1.77 مليون 16,246.36 0.01 1403/03/01 1.754 مليون 1.77 مليون

شاخص بازده نقدی و قیمت

فهرس بورس 8.517 مليون 6,142.50 0.00 1403/03/01 8.517 مليون 8.517 مليون

شاخص پیمانکاری

فهرس بورس 919.7 0.00 0.00 1403/03/01 919.7 919.7

شاخص لاستیک

فهرس بورس 465,679.54 2,806.27 0.01 1403/03/01 462,782.53 465,679.54

شاخص بیمه و بازنشسته

فهرس بورس 107,016.89 41.27 0.00 1403/03/01 106,971.25 107,125.27

شاخص سیمان

فهرس بورس 24,188.1 17.06 0.00 1403/03/01 24,187.47 24,214.44

شاخص بانک ها

فهرس بورس 8,204.51 22.26 0.00 1403/03/01 8,202.46 8,227.42

شاخص کانی های غیر فلزی

فهرس بورس 56,125.04 315.50 0.01 1403/03/01 56,115.26 56,344.23

شاخص کل (هم وزن)

فهرس بورس 693,958.44 758.71 0.00 1403/03/01 693,914.3 694,727.01

شاخص کاشی و سرامیک

فهرس بورس 62,341.69 199.82 0.00 1403/03/01 62,341.69 62,508.62

شاخص تامین آب، برق، گاز

فهرس بورس 4,561.73 18.53 0.00 1403/03/01 4,543.07 4,561.94

شاخص خودرو

فهرس بورس 288,510.36 3,522.65 0.01 1403/03/01 285,915.27 288,510.91

شاخص مالی

فهرس بورس 1.789 مليون 1,395.17 0.00 1403/03/01 1.789 مليون 1.791 مليون

شاخص محصولات کاغذی

فهرس بورس 66,726.61 525.25 0.01 1403/03/01 66,510.2 66,726.61

شاخص قیمت (هم وزن)

فهرس بورس 385,555.13 947.00 0.00 1403/03/01 385,805.5 386,257.16

شاخص اطلاعات و ارتباطات

فهرس بورس 696.47 1.16 0.00 1403/03/01 695.88 698.76

شاخص اداره بازارهای مالی

فهرس بورس 1,139.93 3.07 0.00 1403/03/01 1,137.28 1,139.93

شاخص انبوه سازی

فهرس بورس 16,503.51 71.63 0.00 1403/03/01 16,496.25 16,519.06

شاخص کانه های فلزی

فهرس بورس 489,111.03 595.26 0.00 1403/03/01 488,433.39 489,445.65

شاخص ابزارآلات پزشکی

فهرس بورس 10,244.34 0.00 0.00 1403/03/01 10,244.34 10,244.34

شاخص استخراج نفت جز کشف

فهرس بورس 4,112.04 41.49 0.01 1403/03/01 4,093.33 4,132.62

شاخص بازار دوم

فهرس بورس 3.973 مليون 10,900.35 0.00 1403/03/01 3.972 مليون 3.983 مليون

شاخص قیمت 50 شرکت

فهرس بورس 5.104 مليون 6,359.49 0.00 1403/03/01 5.101 مليون 5.11 مليون

شاخص مواد دارویی

فهرس بورس 174,462.36 590.52 0.00 1403/03/01 174,247.35 174,883.46

شاخص سایر معادن

فهرس بورس 429,919.04 7,859.51 0.02 1403/03/01 429,913.28 429,919.04

شاخص دستگاه های برقی

فهرس بورس 5.789 مليون 4,878.82 0.00 1403/03/01 5.785 مليون 5.789 مليون

شاخص ذغال سنگ

فهرس بورس 42,585.29 282.70 0.01 1403/03/01 42,421.36 42,585.29

شاخص سرمایه گذاری ها

فهرس بورس 27,026.62 24.76 0.00 1403/03/01 27,009.08 27,034.29

شاخص وسایل ارتباطی

فهرس بورس 49,944.16 245.98 0.00 1403/03/01 49,944.16 50,211.38

شاخص انتشار و چاپ

فهرس بورس 1.838 مليون 32,888.11 0.02 1403/03/01 1.821 مليون 1.838 مليون

شاخص فنی و مهندسی

فهرس بورس 6,921.57 6.42 0.00 1403/03/01 6,915.19 6,923.35

شاخص 50 شرکت فعال تر

فهرس بورس 83,358.32 91.00 0.00 1403/03/01 83,253.97 83,390.57

شاخص چندرشته ای صنعتی

فهرس بورس 307,780.04 59.38 0.00 1403/03/01 307,286.48 307,780.84

شاخص فرآورده های نفتی

فهرس بورس 9.79 مليون 2,361.94 0.00 1403/03/01 9.788 مليون 9.792 مليون

شاخص مبلمان

فهرس بورس 272.7 0.00 0.00 1403/03/01 272.7 272.7

شاخص محصولات فلزی

فهرس بورس 231,799.13 1,334.55 0.01 1403/03/01 231,799.13 232,782.46

شاخص صنعت

فهرس بورس 2.023 مليون 1,984.97 0.00 1403/03/01 2.02 مليون 2.023 مليون

شاخص زراعت

فهرس بورس 297,190.68 735.71 0.00 1403/03/01 296,232 297,326.43

شاخص خرده فروشی

فهرس بورس 2,502.8 4.43 0.00 1403/03/01 2,502.75 2,507.15

شاخص شیمیایی

فهرس بورس 169,895.71 1,012.66 0.01 1403/03/01 169,800.89 170,797.54

شاخص خودرو

فهرس بورس 215,951.1 8,235.10 3.67 1401/03/16 216,472.1 222,505.6

شاخص بالتیک

فهرس بورس 3,253 116.00 3.44 1401/03/04 3,253 3,253

شاخص قراردادهای آتی مس کاتد

فهرس بورس 2.33 مليون 100,000.00 4.12 1400/11/12 2.323 مليون 2.36 مليون

شاخص قراردادهای آتی زیره

فهرس بورس 910,000 600.00 0.07 1400/09/27 910,000 928,000

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

فهرس بورس 230,800 7,500.00 3.36 1400/08/25 220,300 233,700

شاخص خودرو

فهرس بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6
  • -->
    101