منتدى على الانترنت

فهرس

بحث
نوع السوق
سوق التداول
فرز
الاخير
اسم يتغيرون سوق التداول كمية يتغيرون ٪ تاريخ التداول منخفض عالي

شاخص 30 شرکت بزرگ

فهرس بورس 82,840.6 210.20 0.25 10:32 82,843 83,244.8

شاخص فرآورده های نفتی

فهرس بورس 6.031 مليون 58,899.90 0.97 10:31 6.034 مليون 6.078 مليون

شاخص آزاد شناور

فهرس بورس 1.865 مليون 1,700.80 0.09 10:31 1.865 مليون 1.871 مليون

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

فهرس بورس 340,358.2 255.10 0.07 10:31 340,411.7 341,340.2

شاخص فلزات اساسی

فهرس بورس 1.06 مليون 2,099.60 0.20 10:31 1.061 مليون 1.064 مليون

شاخص چندرشته ای صنعتی

فهرس بورس 182,952.3 185.50 0.10 10:31 182,473 183,112.7

شاخص کاشی و سرامیک

فهرس بورس 42,579.1 17.90 0.04 10:31 42,611.2 42,686.5

شاخص کانی های غیر فلزی

فهرس بورس 39,578.6 11.60 0.03 10:31 39,582.3 39,627.6

شاخص رادیویی

فهرس بورس 4,470.2 0.50 0.01 10:31 4,470.4 4,470.7

شاخص زراعت

فهرس بورس 240,295.6 1,741.30 0.72 10:31 240,735.8 241,598.9

شاخص صنعت

فهرس بورس 1.363 مليون 1,475.10 0.11 10:31 1.364 مليون 1.367 مليون

شاخص سرمایه گذاری ها

فهرس بورس 23,585.2 20.00 0.08 10:31 23,585.6 23,595.4

شاخص 50 شرکت فعال تر

فهرس بورس 58,555.2 77.60 0.13 10:31 58,585.7 58,740.9

شاخص فنی و مهندسی

فهرس بورس 6,135 0.10 0.00 10:31 6,135.9 6,136.8

شاخص دستگاه های برقی

فهرس بورس 3.995 مليون 7,971.50 0.20 10:31 3.998 مليون 4.008 مليون

شاخص شیمیایی

فهرس بورس 115,381.8 234.00 0.20 10:31 115,448.4 115,681.1

شاخص تامین آب، برق، گاز

فهرس بورس 3,827.4 1.00 0.03 10:31 3,827.8 3,828.3

شاخص لاستیک

فهرس بورس 184,679.8 323.20 0.17 10:31 184,785 185,123.8

شاخص خودرو

فهرس بورس 222,439.6 5,728.00 2.64 10:31 222,629.4 224,034.8

شاخص حمل و نقل

فهرس بورس 34,023.6 289.40 0.86 10:31 34,043.6 34,236.7

شاخص بیمه و بازنشسته

فهرس بورس 52,274.5 21.50 0.04 10:31 52,223.2 52,302

شاخص منسوجات

فهرس بورس 10,038.7 18.90 0.19 10:31 10,020.9 10,033.6

شاخص مالی

فهرس بورس 1.497 مليون 2,007.30 0.13 10:31 1.498 مليون 1.5 مليون

شاخص سایر معادن

فهرس بورس 130,752.1 3,067.60 2.40 10:31 128,297.1 132,698.6

شاخص بازار اول

فهرس بورس 1.107 مليون 194.30 0.02 10:31 1.107 مليون 1.11 مليون

شاخص محصولات چرمی

فهرس بورس 17,118.4 103.00 0.60 10:31 17,131.4 17,223.9

شاخص قیمت 50 شرکت

فهرس بورس 3.878 مليون 5,202.60 0.13 10:31 3.88 مليون 3.886 مليون

شاخص سیمان

فهرس بورس 10,134.5 33.00 0.32 10:31 10,134.9 10,145.3

شاخص بازار دوم

فهرس بورس 2.85 مليون 5,192.70 0.18 10:31 2.85 مليون 2.858 مليون

شاخص بانک ها

فهرس بورس 6,622.7 21.40 0.32 10:31 6,625.8 6,638.3

شاخص کل (هم وزن)

فهرس بورس 396,145.7 261.00 0.07 10:31 396,191.5 396,942.4

شاخص کل فرابورس

فهرس بورس 19,232 32.80 0.17 10:31 19,236.5 19,280.8

شاخص بازار اول فرابورس

فهرس بورس 7,196.4 4.70 0.07 10:31 7,198.1 7,201.1

شاخص بازار دوم فرابورس

فهرس بورس 7,196.6 20.00 0.28 10:31 7,201 7,221.1

شاخص محصولات چوبی

فهرس بورس 691,277.5 3,594.00 0.52 10:31 692,171.7 694,124.6

شاخص کل بورس

فهرس بورس 1.466 مليون 1,098.80 0.07 10:31 1.466 مليون 1.47 مليون

شاخص محصولات کاغذی

فهرس بورس 56,150.8 467.30 0.83 10:31 56,183.1 56,575.1

شاخص انتشار و چاپ

فهرس بورس 862,205.1 230.00 0.03 10:31 861,975.1 862,104.5

شاخص اطلاعات و ارتباطات

فهرس بورس 873.5 3.70 0.43 10:31 868.8 875.3

شاخص اداره بازارهای مالی

فهرس بورس 1,299 7.10 0.55 10:31 1,299.2 1,301.8

شاخص چوب

فهرس بورس 119.4 0.40 0.33 10:31 121.5 121.8

شاخص فنی مهندسی

فهرس بورس 269 3.80 1.42 10:31 266.7 268.9

شاخص لاستیک فرابورس

فهرس بورس 93 0.00 0.02 10:31 93 93.1

شاخص محصولات فلزی

فهرس بورس 141,092.5 659.00 0.46 10:31 141,104 142,059.6

شاخص مواد دارویی

فهرس بورس 107,272.3 304.30 0.28 10:31 107,249.6 107,514.1

شاخص انبوه سازی

فهرس بورس 6,473 17.40 0.27 10:31 6,476.7 6,483.6

شاخص قیمت (هم وزن)

فهرس بورس 237,383.9 156.40 0.07 10:31 237,411.3 237,861.3

شاخص ارکان و نهادهای مالی

فهرس بورس 441 1.70 0.38 10:31 441.1 443.1

شاخص ماشین آلات

فهرس بورس 201,528.5 61.20 0.03 10:31 201,509.6 201,620.9

شاخص سایر مالی

فهرس بورس 10,367.9 86.30 0.84 10:31 10,352.4 10,392.8

شاخص رایانه

فهرس بورس 58,764.8 28.90 0.05 10:31 58,802.1 58,839

شاخص قند و شکر

فهرس بورس 113,659.6 653.50 0.57 10:31 113,846.6 114,199.1

شاخص وسایل ارتباطی

فهرس بورس 41,974.5 121.60 0.29 10:31 42,071.1 42,373.4

شاخص غذایی به جز قند و شکر

فهرس بورس 45,323.8 28.50 0.06 10:31 45,341.7 45,387.1

شاخص کانه های فلزی

فهرس بورس 523,805.9 679.40 0.13 10:31 523,986.8 524,519.2

شاخص ذغال سنگ

فهرس بورس 52,629.2 1,414.90 2.76 10:16 52,159.9 52,690.3

شاخص خرده فروشی

فهرس بورس 1,172.5 0.00 0.00 09:01 1,172.5 1,172.5

شاخص بازده نقدی و قیمت

فهرس بورس 5.905 مليون 78,165.10 1.34 1401/05/22 5.905 مليون 5.905 مليون

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

فهرس بورس 427,900 3,100.00 0.72 1401/05/22 425,200 433,400

شاخص قراردادهای آتی صندوق طلا

فهرس بورس 99,500 3,600.00 3.49 1401/05/22 99,200 103,200

شاخص قراردادهای أتی نقره

فهرس بورس 185,000 1,000.00 0.54 1401/05/22 183,800 185,100

شاخص استخراج نفت جز کشف

فهرس بورس 2,248 0.00 0.00 1401/05/22 2,248 2,248

شاخص خودرو

فهرس بورس 215,951.1 8,235.10 3.67 1401/03/16 216,472.1 222,505.6

شاخص بالتیک

فهرس بورس 3,253 116.00 3.44 1401/03/04 3,253 3,253

شاخص قراردادهای آتی مس کاتد

فهرس بورس 2.33 مليون 100,000.00 4.12 1400/11/12 2.323 مليون 2.36 مليون

شاخص قرارداد آتی پسته

فهرس بورس 2.116 مليون 91,000.00 4.12 1400/09/28 2.116 مليون 2.317 مليون

شاخص قراردادهای آتی زیره

فهرس بورس 910,000 600.00 0.07 1400/09/27 910,000 928,000

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

فهرس بورس 230,800 7,500.00 3.36 1400/08/25 220,300 233,700

شاخص پیمانکاری

فهرس بورس 919.7 0.00 0.00 1400/06/06 919.7 919.7

شاخص مبلمان

فهرس بورس 272.7 0.00 0.00 1400/06/06 272.7 272.7

شاخص ابزارآلات پزشکی

فهرس بورس 10,244.3 0.00 0.00 1400/06/02 10,244.3 10,244.3

شاخص خودرو

فهرس بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6