منتدى على الانترنت
Spain
Spain

General Madrid

2,693
معدل لايف
0 (0%)
يتغيرون
20 May 2022
زمن 20:45:55
313 (13.14%)
التغيير / 3 أشهر
733 (37.37%)
التغيير / 6 أشهر
559 (26.16%)
التقلبات السنوية

Spain

مؤشر القيمة السابق منخفض عالي يتغيرون يتغيرون ٪ زمن خريطة
Bankia Soy Asi Flexible FI 122.03 122.03 121.34 122.03 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:41
Caixabank Equilibrio Plus FI 14.83 14.83 14.83 14.84 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:41
Caixabank Crecimiento Plus FI 12.93 12.93 12.91 12.93 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:41
Caixabank Crecimiento Estandar FI 12.52 12.52 12.5 12.52 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:41
Mutuafondo A FI 34.58 34.58 34.58 34.58 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:12
Quality Mejores Ideas FI 12.31 12.31 12.31 12.31 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:12
Santander PB Cartera 20 FI 100.69 100.69 100.69 100.69 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:12
Santander Rendimiento A FI 82.4 82.4 82.4 82.4 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:12
Santander Rendimiento B FI 87.4 87.4 87.4 87.4 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:12
Santander Rendimiento C FI 86.98 86.98 86.98 86.98 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:12
Santander Rendimiento S FI 92.74 92.74 92.74 92.74 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:12
Mutuafondo Corto Plazo A FI 135.11 135.11 135.11 135.11 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:12
Quality Inversion Moderada FI 12.7 12.7 12.7 12.7 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:12
Santander Select Decidido A FI 140.66 140.66 140.66 140.66 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:12
Santander Select Patrimonio A FI 103.8 103.8 103.8 103.8 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:12
Quality Inversion Conservadora FI 10.66 10.66 10.66 10.66 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:12
Santander Renta Fija Corto Plazo I FI 7.03 7.03 7.03 7.03 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 23:12
Sabadell Prudente Pyme FI 10.895 10.895 10.895 10.895 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Sabadell Rendimiento Pyme FI 9.172 9.172 9.172 9.172 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Dynamic Power American Growth 12.766 12.766 12.766 12.766 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
BBVA Multiactivo Conservador PP 11.052 11.052 11.052 11.052 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Caixabank Equilibrio Premium FI 15.13 15.13 15.13 15.13 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Fidelity India Focus A DIST EUR 69.37 69.37 69.37 69.37 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Caixabank Equilibrio Estandar FI 14.16 14.16 14.16 14.16 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Templeton Asian Growth A acc USD 34.67 34.67 34.67 34.67 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP 1.146 1.146 1.146 1.146 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Cambridge Canadian Dividend Fund Class P 11.282 11.282 11.282 11.282 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD 29.78 29.78 29.78 29.78 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security 27.8 27.8 27.8 27.8 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
AXA World Funds - Framlington Robotech A Capitalis 132.58 132.58 132.58 132.58 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac 17.84 17.84 17.84 17.84 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Bankia Soy Asi Cauto FI 128.28 128.28 128.28 128.28 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Pictet - Robotics HP EUR 186.43 186.43 186.43 186.43 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Sabadell Prudente Empresa FI 10.971 10.971 10.971 10.971 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Deutsche Concept Kaldemorgen LC 161.35 161.35 161.35 161.35 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Deutsche Concept Kaldemorgen NC 150.11 150.11 150.11 150.11 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR 15.44 15.44 15.44 15.44 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI 7.708 7.708 7.708 7.708 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
BlackRock Global Global Allocation E2 EUR 57.3 57.3 57.3 57.3 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI 7.789 7.789 7.789 7.789 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI 7.769 7.769 7.769 7.769 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI 7.833 7.833 7.833 7.833 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 7.639 7.639 7.639 7.639 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie 120.52 120.52 120.52 120.52 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni 61.91 61.91 61.91 61.91 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum 223.923 223.923 223.923 223.923 0.00 0.00% 2022/05/21 زمن 21:41
Mutuafondo Corto Plazo D FI 128.84 128.84 128.84 128.84 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Bankia Cauto PP 115.106 115.106 115.106 115.106 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Mutuafondo D FI 32.25 32.25 32.25 32.25 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
CABK Equilibrio PP 8.175 8.175 8.175 8.175 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
CABK Destino 2022 PP 12.568 12.568 12.568 12.568 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
CABK Destino 2030 PP 13.581 13.581 13.581 13.581 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Estrategia Capital FI 9.732 9.732 9.732 9.732 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Plancaixa Tendencias PP 25.274 25.274 25.274 25.274 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Estrategia Acumulacion FI 9.61 9.61 9.61 9.61 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Sabadell Prudente Base FI 10.77 10.77 10.77 10.81 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Sabadell Prudente Plus FI 10.925 10.925 10.925 10.961 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Sabadell Prudente Premier FI 11.127 11.127 11.127 11.164 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Sabadell Rendimiento Plus FI 9.186 9.186 9.186 9.186 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Plancaixa Ambición Global PP 23.801 23.801 23.801 23.801 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Santander Select Decidido S FI 143.55 143.55 143.55 143.55 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Sabadell Rendimiento Cartera FI 9.245 9.245 9.245 9.245 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Sabadell Rendimiento Empresa FI 9.186 9.186 9.186 9.186 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Sabadell Rendimiento Premier FI 9.228 9.228 9.228 9.228 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Santander Select Patrimonio S FI 105.66 105.66 105.66 105.66 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI 5.989 5.989 5.989 5.989 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Santander 100 Valor Creciente 2 FI 97.73 97.73 97.73 97.73 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Sabadell Rendimiento Canalizador FI 9.269 9.269 9.269 9.269 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 128.36 128.36 128.36 128.36 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 23:45
Bestinfond FI 206.87 206.87 206.87 206.87 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 20:45
azValor Internacional FI 202.048 202.048 202.048 202.048 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 20:45
Trea Cajamar Renta Fija FI 10.372 10.372 10.372 10.372 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 20:45
Unicorp Seleccion Prudente FI 5.906 5.906 5.906 5.906 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 20:45
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI 6.741 6.741 6.741 6.741 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 20:45
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI 7.128 7.128 7.128 7.128 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 20:45
Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI 9.25 9.25 9.25 9.25 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 20:45
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H EUR 171.96 171.96 171.96 171.96 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 20:45
Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U 222.44 222.44 222.44 222.44 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 20:45
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD 213.02 213.02 213.02 213.02 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 17:46
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan 129.63 129.63 129.63 129.63 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 17:46
Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap 652.12 652.12 652.12 652.12 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 17:46
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin 149.73 149.73 149.73 149.73 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 17:46
SPB RF Corto Plazo A FI 9.418 9.418 9.418 9.418 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 14:47
Santander Sostenible 1 C FI 99.686 99.686 99.686 99.686 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 14:47
Eurovalor Renta Fija Corto FI 91.47 91.47 91.47 91.47 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 14:47
Mi Plan Santander Moderado PP 1.305 1.305 1.305 1.305 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 14:47
Mi Plan Santander Prudente PP 1.045 1.045 1.045 1.045 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 14:47
Santander Renta Fija Corto Plazo A FI 7.004 7.004 7.004 7.004 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 14:47
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI 7.889 7.889 7.889 7.889 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 14:47
Santander Sostenible 1 A FI 99.087 99.087 99.087 99.087 0.00 0.00% 2022/05/20 زمن 11:46
Santander Rendimiento Cartera FI 93.396 93.396 93.396 93.396 0.00 0.00% 2022/05/19 زمن 14:57
Ibercaja Plus A FI 8.87 8.87 8.87 8.87 0.00 0.00% 2022/05/18 زمن 21:09
Ibercaja Plus D FI 8.38 8.38 8.38 8.38 0.00 0.00% 2022/05/18 زمن 21:09
Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI 14.16 14.16 14.16 14.16 0.00 0.00% 2022/05/17 زمن 23:12
Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI 13.25 13.25 13.25 13.25 0.00 0.00% 2022/05/17 زمن 23:12
SPB RF Corto Plazo I FI 9.59 9.59 9.59 9.59 0.00 0.00% 2022/05/16 زمن 15:23
Ibercaja Plus C FI 8.6 8.6 8.6 8.6 0.00 0.00% 2022/05/14 زمن 0:38
CABK RV International PP 8.848 8.848 8.848 8.848 0.00 0.00% 2022/05/13 زمن 18:02
Sabadell Rendimiento Base FI 9.15 9.15 9.15 9.16 0.00 0.00% 2022/05/12 زمن 23:53
Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI 5.745 5.745 5.745 5.745 0.00 0.00% 2022/05/12 زمن 20:59
Bestinver Internacional FI 45.36 45.36 45.36 45.36 0.00 0.00% 2022/05/12 زمن 18:07
Kutxabank RF Carteras FI 6.23 6.23 6.23 6.23 0.00 0.00% 2022/05/02 زمن 17:40
Santander Inversion Corto Plazo FI 103.11 103.11 103.11 103.11 0.00 0.00% 2022/04/13 زمن 23:21
Estrategia Inversión FI 13.612 13.612 13.612 13.612 0.00 0.00% 2022/03/11 زمن 16:40
Robeco Global FinTech Equities D EUR 143.32 143.32 143.32 146.19 0.00 0.00% 2022/03/11 زمن 16:40
Signature Global Technology Corporate Class I 110.924 110.924 110.924 110.924 0.00 0.00% 2022/02/11 زمن 7:08
Signature Global Technology Corporate Class A 54.603 54.603 54.603 54.603 0.00 0.00% 2022/02/04 زمن 7:07
Bankia Moderado PP 83.398 83.398 83.398 83.398 0.00 0.00% 2021/11/13 زمن 1:38
Sabadell Interos Euro Cartera FI 9.422 9.422 9.422 9.422 0.00 0.00% 2021/11/06 زمن 1:37
Sabadell Interos Euro Empresa FI 9.329 9.329 9.329 9.329 0.00 0.00% 2021/11/02 زمن 22:36
Sabadell Interos Euro Pyme FI 9.296 9.296 9.296 9.296 0.00 0.00% 2021/10/29 زمن 22:37
Sabadell Interos Euro Premier FI 9.456 9.456 9.456 9.456 0.00 0.00% 2021/10/27 زمن 7:06
Sabadell Interes Euro Base FI 9.27 9.27 9.26 9.27 0.00 0.00% 2021/10/26 زمن 22:08
Orfeo Capital Universum FI 10.12 10.12 10.12 10.165 0.00 0.00% 2021/10/08 زمن 16:38