منتدى على الانترنت
Spain
Spain

General Madrid

2,346
معدل لايف
0 (0%)
يتغيرون
18 June 2021
زمن 20:39:15
412 (21.29%)
التغيير / 3 أشهر
347 (17.37%)
التغيير / 6 أشهر
718 (44.11%)
التقلبات السنوية

Spain

مؤشر القيمة السابق منخفض عالي يتغيرون يتغيرون ٪ زمن خريطة
Caixabank Equilibrio Plus FI 16.35 16.35 16.34 16.35 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 23:43
Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI 16.12 16.12 16.12 16.13 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 23:43
Bestinfond FI 248.24 248.24 248.24 248.24 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 23:16
Mutuafondo A FI 35.58 35.58 35.58 35.58 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 23:16
Mutuafondo D FI 33.34 33.34 33.34 33.34 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 23:16
Quality Mejores Ideas FI 13.35 13.35 13.35 13.35 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 23:16
Bestinver Internacional FI 55.51 55.51 55.51 55.51 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 23:16
Mutuafondo Corto Plazo A FI 136.76 136.76 136.76 136.76 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 23:16
Mutuafondo Corto Plazo D FI 130.8 130.8 130.8 130.8 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 23:16
Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI 9.82 9.82 9.82 9.82 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 23:16
Sabadell Prudente Base FI 11.3 11.3 11.3 11.3 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 23:16
Quality Inversion Moderada FI 13 13 13 13 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 23:16
Quality Inversion Conservadora FI 10.89 10.89 10.89 10.89 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 23:16
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI 7.829 7.829 7.829 7.829 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 14:48
Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 7.688 7.688 7.688 7.688 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 14:48
Templeton Asian Growth A acc USD 47.92 47.92 47.92 47.92 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 11:42
Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR 15.93 15.93 15.93 15.93 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 11:42
Cambridge Canadian Dividend Fund Class P 11.915 11.915 11.915 11.915 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 11:14
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD 42.77 42.77 42.77 42.77 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 8:37
AXA World Funds - Framlington Robotech A Capitalis 174.89 174.89 174.89 174.89 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 8:37
Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum 235.201 235.201 235.201 235.201 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 8:37
Dynamic Power American Growth 20.346 20.346 20.346 20.346 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 8:08
Deutsche Concept Kaldemorgen LC 158.95 158.95 158.95 158.95 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 2:37
Deutsche Concept Kaldemorgen NC 148.75 148.75 148.75 148.75 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 2:37
Fidelity India Focus A DIST EUR 65.86 65.86 65.86 65.86 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 2:37
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac 17.45 17.45 17.45 17.45 0.00 0.00% 2021/06/19 زمن 2:37
Bankia Cauto PP 121.72 121.72 121.72 121.72 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Bankia Moderado PP 82.211 82.211 82.211 82.211 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
CABK Equilibrio PP 8.546 8.546 8.546 8.546 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
CABK Destino 2022 PP 12.733 12.733 12.733 12.733 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
CABK Destino 2030 PP 13.661 13.661 13.661 13.661 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Plancaixa Tendencias PP 27.67 27.67 27.67 27.67 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Pictet - Robotics HP EUR 239.92 239.92 239.92 239.92 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Prudente Plus FI 11.447 11.447 11.447 11.447 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Prudente Pyme FI 11.427 11.427 11.427 11.427 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Prudente Empresa FI 11.496 11.496 11.496 11.496 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Prudente Premier FI 11.628 11.628 11.628 11.628 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Rendimiento Plus FI 9.27 9.27 9.27 9.27 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Rendimiento Pyme FI 9.257 9.257 9.257 9.257 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Plancaixa Ambición Global PP 24.84 24.84 24.84 24.84 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Interos Euro Plus FI 9.361 9.361 9.361 9.361 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Interos Euro Pyme FI 9.325 9.325 9.325 9.325 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
BBVA Multiactivo Conservador PP 11.314 11.314 11.314 11.314 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Rendimiento Cartera FI 9.316 9.316 9.316 9.316 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Rendimiento Empresa FI 9.27 9.27 9.27 9.27 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Rendimiento Premier FI 9.308 9.308 9.308 9.308 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Interos Euro Cartera FI 9.429 9.429 9.429 9.429 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Interos Euro Empresa FI 9.36 9.36 9.36 9.36 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Interos Euro Premier FI 9.471 9.471 9.471 9.471 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP 1.176 1.176 1.176 1.176 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Sabadell Rendimiento Canalizador FI 9.34 9.34 9.34 9.34 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI 7.355 7.355 7.355 7.355 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security 33.14 33.14 33.14 33.14 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie 124.21 124.21 124.21 124.21 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni 107.53 107.53 107.53 107.53 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 239.29 239.29 239.29 239.29 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 283.97 283.97 283.97 283.97 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed 1.242 1.242 1.242 1.242 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 23:41
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI 7.726 7.726 7.726 7.726 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 20:39
Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U 261.75 261.75 261.75 261.75 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 20:39
Robeco Global FinTech Equities D EUR 183.59 183.59 183.59 183.59 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 17:39
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H EUR 241.27 241.27 241.27 241.27 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 17:39
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin 175.56 175.56 175.56 175.56 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 17:39
Estrategia Capital FI 9.993 9.993 9.993 9.993 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
Bankia Soy Asi Cauto FI 135.93 135.93 135.93 135.93 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
SPB RF Corto Plazo A FI 9.563 9.563 9.563 9.563 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
Santander Sostenible 1 A FI 105.097 105.097 105.097 105.097 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
Santander Sostenible 1 C FI 105.49 105.49 105.49 105.49 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
Mi Plan Santander Moderado PP 1.386 1.386 1.386 1.386 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
Santander Select Decidido S FI 150.8 150.8 150.8 150.8 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
Santander Rendimiento Cartera FI 94.006 94.006 94.006 94.006 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
Santander Select Patrimonio A FI 110.08 110.08 110.08 110.08 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
Santander Select Patrimonio S FI 111.95 111.95 111.95 111.95 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
Santander Renta Fija Corto Plazo A FI 7.139 7.139 7.139 7.139 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI 15.18 15.18 15.18 15.18 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan 140.91 140.91 140.91 140.91 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap 804.36 804.36 804.36 804.36 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 14:37
Mi Plan Santander Prudente PP 1.115 1.115 1.115 1.115 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 11:38
Santander Select Decidido A FI 148.45 148.45 148.45 148.45 0.00 0.00% 2021/06/18 زمن 11:38
Unicorp Seleccion Prudente FI 6.212 6.212 6.212 6.212 0.00 0.00% 2021/06/17 زمن 17:41
Eurovalor Renta Fija Corto FI 93.94 93.94 93.94 93.94 0.00 0.00% 2021/06/17 زمن 14:38
Santander Inversion Corto Plazo FI 105.52 105.52 105.52 105.52 0.00 0.00% 2021/06/17 زمن 14:38
Santander Renta Fija Corto Plazo I FI 7.15 7.15 7.15 7.15 0.00 0.00% 2021/06/17 زمن 14:38
Santander Rendimiento A FI 83.66 83.66 83.66 83.66 0.00 0.00% 2021/06/16 زمن 14:39
Santander Rendimiento B FI 88.53 88.53 88.53 88.53 0.00 0.00% 2021/06/16 زمن 14:39
Santander Rendimiento C FI 87.94 87.94 87.94 87.94 0.00 0.00% 2021/06/16 زمن 14:39
Caixabank Crecimiento Plus FI 14.67 14.67 14.67 14.67 0.00 0.00% 2021/06/16 زمن 14:39
Caixabank Equilibrio Estandar FI 15.64 15.64 15.64 15.64 0.00 0.00% 2021/06/16 زمن 14:39
Caixabank Crecimiento Estandar FI 14.24 14.24 14.24 14.24 0.00 0.00% 2021/06/16 زمن 14:39
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI 7.82 7.82 7.82 7.82 0.00 0.00% 2021/06/16 زمن 14:39
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI 7.884 7.884 7.884 7.884 0.00 0.00% 2021/06/16 زمن 14:39
Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI 7.759 7.759 7.759 7.759 0.00 0.00% 2021/06/11 زمن 14:36
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI 7.933 7.933 7.933 7.933 0.00 0.00% 2021/06/10 زمن 14:37
Santander Rendimiento S FI 93.38 93.38 93.38 93.38 0.00 0.00% 2021/06/08 زمن 14:37
SPB RF Corto Plazo I FI 9.72 9.72 9.72 9.72 0.00 0.00% 2021/06/03 زمن 14:40
Sabadell Interes Euro Base FI 9.29 9.29 9.28 9.29 0.00 0.00% 2021/05/25 زمن 23:38
Bankia Soy Asi Flexible FI 129.8 129.8 129.68 130.07 0.00 0.00% 2021/05/13 زمن 14:32
Ibercaja BP Renta Fija B FI 7.11 7.11 7.11 7.12 0.00 0.00% 2021/05/12 زمن 23:33
Santander Select Moderado A FI 125.86 125.86 125.86 125.86 0.00 0.00% 2021/05/06 زمن 23:03
Santander Select Moderado S FI 127.52 127.52 127.52 128.23 0.00 0.00% 2021/05/05 زمن 22:32
Kutxabank RF Carteras FI 6.26 6.26 6.26 6.28 0.00 0.00% 2021/05/05 زمن 17:33
Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI 7.13 7.13 7.13 7.13 0.00 0.00% 2021/04/30 زمن 20:31
Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI 7.02 7.02 7.02 7.02 0.00 0.00% 2021/04/24 زمن 12:31
Ibercaja Plus D FI 8.56 8.56 8.56 8.56 0.00 0.00% 2021/04/22 زمن 8:01
Sabadell Rendimiento Base FI 9.24 9.24 9.24 9.24 0.00 0.00% 2021/03/08 زمن 19:32
Ibercaja BP Renta Fija A FI 7.06 7.06 7.06 7.06 0.00 0.00% 2021/02/22 زمن 19:32
Ibercaja Plus A FI 9.02 9.02 9.02 9.02 0.00 0.00% 2021/02/12 زمن 7:01
Ibercaja Plus C FI 8.77 8.77 8.77 8.77 0.00 0.00% 2020/11/18 زمن 1:31
BBVA Proteccion 2025 PP 1.859 1.859 1.859 1.859 0.00 0.00% 2020/10/25 زمن 7:00
Bankia Evolucion Prudente FI 126.572 126.572 126.572 126.572 0.00 0.00% 2020/10/15 زمن 13:31
BBVA Solidaridad FI 876.29 876.29 876.29 876.29 0.00 0.00% 2020/09/24 زمن 1:30
Caixabank Destino 2022 Plus FI 6.777 6.777 6.777 6.777 0.00 0.00% 2020/09/24 زمن 1:30
Caixabank Destino 2022 Esto¡ndar FI 6.655 6.655 6.655 6.655 0.00 0.00% 2020/09/24 زمن 1:30
Santander Generacion 1 A FI 101.984 101.984 101.984 101.984 0.00 0.00% 2020/09/18 زمن 14:30
Santander Generacion 1 B FI 102.881 102.881 102.881 102.881 0.00 0.00% 2020/09/18 زمن 14:30
Santander Generacion 1 R FI 102.881 102.881 102.881 102.881 0.00 0.00% 2020/09/18 زمن 14:30
Trea Cajamar Renta Fija FI 10.919 10.919 10.919 10.919 0.00 0.00% 2020/09/17 زمن 20:31
Cartera Optima Prudente A FI 113.742 113.742 113.739 113.742 0.00 0.00% 2020/07/17 زمن 11:31
Cartera Optima Prudente B FI 108.79 108.79 108.79 108.79 0.00 0.00% 2020/07/17 زمن 7:01
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI 13.31 13.31 13.31 13.31 0.00 0.00% 2020/07/17 زمن 7:01
Dynamic Power American Growth 27.392 27.392 27.392 27.392 0.00 0.00% 2020/06/20 زمن 14:01
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investo 209.899 209.899 209.899 209.899 0.00 0.00% 2020/06/20 زمن 8:30
Albus Extra FI 7.35 7.35 7.35 7.35 0.00 0.00% 2020/05/06 زمن 14:31
Albus Platinum FI 8.32 8.32 8.32 8.32 0.00 0.00% 2020/05/06 زمن 14:31
Altair Patrimonio II FI 1.037 1.037 1.037 1.037 0.00 0.00% 2020/01/11 زمن 6:02
Altair Inversiones II FI 1.042 1.042 1.042 1.042 0.00 0.00% 2020/01/11 زمن 6:02
Altair European Opportunities FI 14.189 14.189 14.189 14.189 0.00 0.00% 2020/01/11 زمن 6:02
Cartera Optima Moderada A FI 135.121 135.121 135.015 135.121 0.00 0.00% 2020/01/09 زمن 19:03
Cartera Optima Moderada B FI 129.32 129.32 129.24 129.32 0.00 0.00% 2020/01/09 زمن 19:03
Santander Acciones Espanolas A FI 21.22 21.22 21.22 21.32 0.00 0.00% 2020/01/02 زمن 13:02
Santander Acciones Espanolas B FI 23.66 23.66 23.66 23.78 0.00 0.00% 2020/01/02 زمن 13:02
Santander Acciones Espanolas C FI 23.09 23.09 23.09 23.2 0.00 0.00% 2020/01/02 زمن 13:02
Quality Inversion Decidida FI 12.76 12.76 12.76 12.76 0.00 0.00% 2020/01/02 زمن 6:02